KLC Akademi

Çocuk Gelişimi ve Aile Danışmanlığı Akademisi

KLC AKADEMİ HAKKINDA

KLC AKADEMİ Yetişkin ve Çocukların yaşam başarılarının arttırılması amacıyla yol gösterici olmayı hedeflemiş bir akademik yapılanmadır. KLC Akademi platformu,  Çocuk Gelişimicisi, Eğitimci, Sosyolog, Aile Danışmanı ve Feslefeci uzmanlar tarafından oluşturulmuştur. Sayfamız ve yayınladığımız kitaplarımızla sizlere akademik ve pratik bilgiler sunmaya çalışıyoruz. Bizlerle iletişime geçerek daha detaylı ve kişiye özel bilgilere ulaşabilirsiniz.
Kendiniz, sevdikleriniz ve çocuklarınızın başarılı ve mutlu birer birey olabilmeleri ve yaşamın tüm zorluklarına karşı Epiktetus’un deyimiyle ruhun sarsılmazlığına ulaşabilmeleri için sizlere katkı sunmak istiyoruz.

Bizimle İletişime Geçin

Psikolog mu? Çocuk Gelişimi Uzmanı mı?

Çocuklarınızın gelişimiyle ilgili danışmanlık aldığınız kişinin Çocuk Gelişimi alanında üniversite eğitimi almış olmasına dikkat ediniz. Psikologlar da çocuk psikolojisi uzmanlığı yaparak danışmanlık yapabilir fakat bu danışmanlık sadece psikoloji özelindedir. Çocuk Gelişimi, bedensel ve ruhsal gelişimi birlikte inceleyen ayrı ve özel bir bilim alanıdır.

Çocuk Gelişimi

Çocuğum Üstün Zekalı mı?

Çocuğunuzun bazı yetenekleriyle diğer çocuklardan üstün olduğunu görüyorsanız mutlaka bunu belirlemeniz gerekir. Bunun için bizden yardım alabilirsiniz.

Gelişim zorluğu

Çocuğumda bazı gelişim zorlukları mı var?

Çocuğunuzun bazı konuları öğrenmede sıkıntı yaşıyor olması onda gelişim geriliği olduğunu göstermez ancak mutlaka bu konuda bir profesyonelden yardım almalısınız. Bu konuda her zaman yanınızda olduğumuzdan emin olabilirsiniz.

Akademik Makaleler

Bu başlık altında sizlere çocuklarının gelişimi ve eğitimi konusunda rehberlik yapacak bazı akademik çaslışmalara yönlendireceğiz. Diğer maklelere Akademi KLC sayfasından ulaşabilirsiniz. 

AKADEMİ KLC

Çoklu Zekâ Kuramı: Tekli Zekâ Anlayışından Çoklu Zekâ Yaklaşımına (Yazarlar: Emet GÜREL, Merba TAT)

Bu çalışma kapsamında, Howard Gardner tarafından ortaya atılan ve zekâ kavramına yeni bir bakı açısı getiren Çoklu Zekâ Kuramı” konu edilmektedir. Bu doğrultuda öncelikli olarak insan beyni üzerinde durulmaktadır. Zekâ kavramının detaylandırılmasının ardından, zekânın temelleri mercek altına alınmakta ve zekâ kuramlarının tarihsel gelişimi tekil zekâ kuramından çoklu zekâ kuramına dönüşüm bağlamında incelenmektedir. Çalışma, çoklu zekâ türlerinin örneklendirilerek açıklanması ve çoklu zekâ ilkelerinin konu edilmesi ile son bulmaktadır. Bu çalışma kapsamında, Howard Gardner tarafından ortaya atılan ve zekâ kavramına yeni bir bakı açısı getiren Çoklu Zekâ Kuramı” konu edilmektedir. Bu doğrultuda öncelikli olarak insan beyni üzerinde durulmaktadır. Zekâ kavramının detaylandırılmasının ardından, zekânın temelleri mercek altına alınmakta ve zekâ kuramlarının tarihsel gelişimi tekil zekâ kuramından çoklu zekâ kuramına dönüşüm bağlamında incelenmektedir. Çalışma, çoklu zekâ türlerinin örneklendirilerek açıklanması ve çoklu zekâ ilkelerinin konu edilmesi ile son bulmaktadır.


Makaleyi Okuyun

MÜZİK EĞİTİMİNİN ÇOCUK ZEKÂSINA OLAN ETKİLERİMÜZİK EĞİTİMİNİN ÇOCUK ZEKÂSINA OLAN ETKİLERİ (Yazar: Selin ULUĞBAY)

Bu çalışma müziğin çocuk gelişimindeki rolünü gözler önüne seren çalışmaları, bulguları ve araştırmaları ortaya koymaktadır. Erken yaşta müzik eğitimi alan çocuklar üzerinde yapılan birçok araştırma buna işaret etmektedir. Bilim adamları Rauscher ve Shaw’un 1993 yılında Nature dergisinde yayımlanan ünlü Mozart Etkisi başlıklı çalışmaları bu alanda öncü niteliğindedir. Bütün çalışmalar göstermektedir ki müzik eğitimi almayan çocuklara oranla müzik eğitimi alanlar birçok alanda ve zekâ testlerinde daha başarılı olmaktadırlar. Bunun nedeni müzik eğitiminin temel özelliklerinin çocuk gelişiminde olumlu ve doğrudan etkisinin olmasıdır.Duygusal zekâ, kişisel gelişim, hayal gücü, yoğunlaşma gibi çocuğun gelişiminde ve birey olma sürecinde önemli bir yere sahip olan müzik kişinin gelişimini tanımlamaya yardımcı olmaktadır.Bu çalışma müziğin çocuk gelişimindeki rolünü gözler önüne seren çalışmaları, bulguları ve araştırmaları ortaya koymaktadır. Erken yaşta müzik eğitimi alan çocuklar üzerinde yapılan birçok araştırma buna işaret etmektedir. Bilim adamları Rauscher ve Shaw’un 1993 yılında Nature dergisinde yayımlanan ünlü Mozart Etkisi başlıklı çalışmaları bu alanda öncü niteliğindedir. Bütün çalışmalar göstermektedir ki müzik eğitimi almayan çocuklara oranla müzik eğitimi alanlar birçok alanda ve zekâ testlerinde daha başarılı olmaktadırlar. Bunun nedeni müzik eğitiminin temel özelliklerinin çocuk gelişiminde olumlu ve doğrudan etkisinin olmasıdır.Duygusal zekâ, kişisel gelişim, hayal gücü, yoğunlaşma gibi çocuğun gelişiminde ve birey olma sürecinde önemli bir yere sahip olan müzik kişinin gelişimini tanımlamaya yardımcı olmaktadır.


MAKALEYİ OKUYUN

Her çocuk başarılı olmak için bir şansa sahiptir: zekanın çok boyutluluğu çoklu zeka kuramı (Yazarlar: Belma TUĞRUL, Esra DURAN) 

Bu makalede, “Çoklu Zeka Kuram›” temeline dayanan okulöncesi eğitim programlarının özelliklerine dikkat çekilmiştir. Her çocuk tüm zeka alanlarına sahip olarak dünyaya merhaba der. Ancak çevresel faktörlerin etkisiyle bazı zeka alanlar› daha çok gelişme fırsat› bulurken bazıları da az gelişme şansı yakalar. Okulöncesi eğitim programlar› çocuklara ileriki yaşamlarında onları yönlendirecek fırsatları sunar. Çocuklara rehber olması amacıyla çizilen yolların doğru ve çok seçenekli olması önemlidir. Çocukların sahip oldukları zeka alanlarının farkına varmalarını sağlamak ve her zeka alanının özelliklerine uygun gelişme şansının tanınması okulöncesi eğitim programları kapsamında olmalıdır. Bu makalede, çocuğun mevcut zeka alanlarının saptanması, ortaya çıkarılması, etkin hale getirilmesi, geliştirilmesi sürecinde okulöncesi eğitim programlarının rolü üzerinde durulmuştur.Bu makalede, “Çoklu Zeka Kuram›” temeline dayanan okulöncesi eğitim programlarının özelliklerine dikkat çekilmiştir. Her çocuk tüm zeka alanlarına sahip olarak dünyaya merhaba der. Ancak çevresel faktörlerin etkisiyle bazı zeka alanlar› daha çok gelişme fırsat› bulurken bazıları da az gelişme şansı yakalar. Okulöncesi eğitim programlar› çocuklara ileriki yaşamlarında onları yönlendirecek fırsatları sunar. Çocuklara rehber olması amacıyla çizilen yolların doğru ve çok seçenekli olması önemlidir. Çocukların sahip oldukları zeka alanlarının farkına varmalarını sağlamak ve her zeka alanının özelliklerine uygun gelişme şansının tanınması okulöncesi eğitim programları kapsamında olmalıdır. Bu makalede, çocuğun mevcut zeka alanlarının saptanması, ortaya çıkarılması, etkin hale getirilmesi, geliştirilmesi sürecinde okulöncesi eğitim programlarının rolü üzerinde durulmuştur.


makaleyi okuyun

Türkiye’de kullanılan zeka ölçekleri
(Yazarlar: Uygar SALMAN , Agit ŞİMŞEK, Mehmet TURFANDA, Arzu Berna SALMAN)

Bu çalışmada Türkiye’de kullanılan zeka ölçekleri ile ilgili kısmi bilgiler verilmiştir. Psikolojik testler klinik alanda gelişim, kişilik ve zeka gibi bireysel niteliklerin ölçümü ile tanı ve değerlendirme gibi pratik ihtiyaçlarda kullanılmaktadır. Son yıllarda bireylerin kendileri, yakınları ve de özellikle çocuklarının zeka gelişimi ile ilgili bilgi sahibi olma ihtiyacı yaygındır. Ülkemizde kullanılmakta olan çeşitli zeka testlerinin büyük bir bölümünün yabancı kökenli olduğu dikkate alınacak olursa, bunların Türk toplumuna uyarlanmasında çeşitli sorunlar olduğu gözlemlenmektedir.Bu çalışmada Türkiye’de kullanılan zeka ölçekleri ile ilgili kısmi bilgiler verilmiştir. Psikolojik testler klinik alanda gelişim, kişilik ve zeka gibi bireysel niteliklerin ölçümü ile tanı ve değerlendirme gibi pratik ihtiyaçlarda kullanılmaktadır. Son yıllarda bireylerin kendileri, yakınları ve de özellikle çocuklarının zeka gelişimi ile ilgili bilgi sahibi olma ihtiyacı yaygındır. Ülkemizde kullanılmakta olan çeşitli zeka testlerinin büyük bir bölümünün yabancı kökenli olduğu dikkate alınacak olursa, bunların Türk toplumuna uyarlanmasında çeşitli sorunlar olduğu gözlemlenmektedir.


makaleyi okuyun

Kitaplarımız

KLC Akademi, Craft Academy by KLC Markasıyla Çocuk Gelişimi, Eğitim ve Yetişkinlere mutlu bir yaşam konusunda yol gösterici olacak kitaplar hazırlamaktadır. Çok yakında en seçkin kitapçılardan kitaplarımıza ulaşabilirsiniz.

Yeni Nesil Matematik ve Çoklu Zeka Güçlendirme Etkinlikleri (10-15 Yaş)

10-15 Yaş Çocukları için çok boyutlu zeka geliştirme egzersizleri kitabı. 3D uzay algısı, IQ ve EQ geliştirme, Sayısal ve Sözel Mantık Geliştirme egzersizlerinden oluşmaktadır. Kitap kapsamında geliştirilen egzersizler, öğrencilerin özellikle LGS sınavlarında yeni nesil soruların daha kolay çözmelerini ve anlamalarını sağlayacaktır. 

Satın Al

Yeni Nesil İngilizce Kelime Etkinlikleri 1 (9-13 Yaş)

CRAFT Academy by KLC tarafından hazırlanan Yeni Nesil İngilizce Kelime Etkinlikleri I [9-13 Yaş] kitabı, İngilizce kelimelerin 9-13 yaş arası çocuklara eğlenceli etkinlikler yoluyla öğretilmesi için tasarlanmıştır. Çünkü insan beyni, kendisini rahat hissettiği ve stresten uzaklaştığı anlarda öğrenmeye daha açıktır.

Satın Al

Yeni Nesil İngilizce Kelime Egzersizleri 1

CRAFT Academy by KLC tarafından hazırlanan Yeni Nesil İngilizce Egzersizleri I kitabı, İngilizce kelimelerin kalıcı olarak hafızamıza yerleşmesi için eğlenceli bir yöntemi uygulamaktadır. Çünkü insan beyni, kendisini rahat hissettiği ve stresten uzaklaştığı anlarda öğrenmeye daha açıktır. Bu kitap içerisindeki kelimeler, günlük konuşma ve sınavlarda (YDS, YÖKDİL, KPDS, YKS-Dil, TOEFL ve IELTS) kullanılan kelimelerden seçilmiştir.

Satın Al

Çocuk Dikkat Geliştirme Oyunu

(15 TL İndirim Kodu: craft21)

KLCAKADEMİ’ye özel 15 TL İndirimli, kodunuz: craft21

Satın Al

Yetişkinlere Dair Danışmanlık

Yaşam Koçluğu

Felsefi Danışmanlık EFT Teknikleri (Emotional Freedom Techniques NLP Teknikleri (Neuro Linguistic Programming Ebeveyn Danışmanlığı  

Çocuk Gelişim Danışmanlığı

Çocuk Gelişim Danışmanlığı

Montessori Yaklaşımı Çocuklarda Beslenme Çocuklarda Öğrenme Güçlüğü Üstün Zeka ve Özel Yetenekli Çocuklar Uyum Güçlüğü Gösteren Çocuklar Özel Eğitim  

Eğitim Danışmanlığı

Öğrenci Koçluğu Akademik Başarı Takibi

Gençler için Felsefi Danışmanlık  

EPF Kuramı

Doğa ve akıl varlığı olarak insanı gerçek mutluluğa ulaştıracak ilkeler ve yöntemleri içeren bir kuramdır.

Öneri ve Katkılarınızı bize iletin.