İletişim

Başarı ve Mutluluğa Giden Yolda Pusulanız

KLC Akademi uzmanlarımızın danışmanlık verdiği konular ve sertifikaları aşağıdaki gibidir. İletişim formumuzdan bize ulaşabilirsiniz.

İletişim Formuna Ulaşmak İçin Tıklayınız

KLC AKADEMİ PERSONELİNİN UZMANLIK ALANLARI

Personelimizin Üniv. Eğitim Alanları: Çocuk Gelişimi, Sosyoloji ve Aile Danışmanlığı, Felsefe

Personelinizin Sertifikaları

1) Çocuk Değerlendirme Testleri Uygulayıcısı Samsun Üniversitesi
2) Çocuklar için Felsefe (P4C) Uygulayıcısı Beykoz Üniversitesi
3) Öğrenci ve Eğitim Koçluğu
4) Montessori Yaklaşımı
5) Çocuklarda Beslenme
6) Çocuklarda Öğrenme Güçlüğü
7) Üstün Zeka ve Özel Yetenekli Çocuklar
8) Uyum Güçlüğü Gösteren Çocuklar
9) Özel Eğitim
10) Yaşam Koçluğu
11) EFT Teknikleri (Emotional Freedom Techniques/Duygusal Özgürleşme Teknikleri
12) NLP Teknikleri (Neuro Linguistic Programming/Sinir Dili Programlaması

İletişim Formuna Ulaşmak İçin Tıklayınız

 

Çocuk Gelişimi Konusunda Sizlere Rehber Olacak Kaynaklar

Çocuk Gelişiminde Testler

Çocuğunuzun gelişimi, algı ve zeka seviyesinin belirlenmesi amacıyla aşağıdaki testler uygulanmaktadır. Bu kapsamda ilgili testlerin profesyoneller tarafından yapılması gerektiğine dikkat etmelisiniz. Bu kapsamda çocuk gelişim uzmanları veya çocuk gelişimi alanında uzmanlaşmış (yüksek lisans yapmış) psikologlardan yardım almalısınız. Elbette bu testlerin yapılmasında deneyimde büyük önem taşımaktadır.

GELİŞİM TESTLERİ

Ankara Gelişim Envanteri: 0-6 yaş arasındaki çocukların gelişimi bu testte 4 farklı alanda incelenmektedir. Bu test sadece anne, baba veya çocukla daha çok vakit geçiren veya ilgilenen kişi tarafından doldurulmalıdır. Çocuğun becerilerini değerlendirmeye yöneliktir.

PeaBody Kelime Resim Testi: Testin Tanıtımı: Çocuğun dil gelişimini ölçmek amacıyla uygulanan bir testtir. Her kartta sekiz resmin bulunduğu önlü arkalı 50 karttan (100 Sayfadan) oluşmaktadır. Maddelere verilecek cevaplarda süre sınırı yoktur.

Testin Türü: Gelişim Testidir.

Uygulanacak Yaş Grubu: 2,5-12 yaş arasındaki bireylere uygulanmaktadır.

Uygulanacak Kişi Sayısı: Bireysel bir test olup bir oturumda bir kişiye uygulanır.

Uygulama Şekli: Bireyden kartın her iki yüzündeki dört resimden istenen resmi göstermesi istenir.

 

Gesell Gelişim Testi: Bu test 3-7 yaş arasındaki gruba uygulanmaktadır. Daha çok ilkokul öncesi dönemde uygulanır. Kolaydan zora doğru sıralanmış 7 şekilden oluşur. Çocuklarda motor beceri, görsel algı, görsel hafıza, el-göz koordinasyonu, küçük kas becerilerini ölçer. Kısa süreli hafızayı değerlendirir.

Good Enough – Harris Bir İnsan Çiz Testi

Ölçtüğü davranış/nitelik: Zeka

Ölçek türü: Performans testi. Grup olarak da uygulanır.

Kimlere uygulanabildiği: 4-12 Yaş

Kapsamı: Zekayı ölçmek amacıyla geliştirilen testin iki alt testi vardır.

OKUL OLGUNLUĞU TESTLERİ

Okula Hazırlık Testi

6 yaş 4 ay öncesinde (zeka testinin alt sınır yaşı olması dolayısıyla) anasınıfında zorlanma yaşayan ve ilkokula başlamasında tereddüt edilen çocukların temel bilgi ve becerilerini sınamaya yarar. Çocukların okula, okulun gerektirdiği kurallara ve öğrenmeye hazır olup olmadığını saptamak amacıyla yapılan bir testtir.

 

Metropolitan Testi: G.H. Hildreth, N.L. Griffits, ve M.Mc. Gauvran tarafından geliştirilmiş olan Metropolitian Okul Olgunluğu Testi Ayla Oktay tarafından Türkçeye uyarlanmıştır. Bu test, 5-6 yaş arasındaki bireylere uygulanan kişinin ilkokula başlamak için hazır, verilen yönergeleri anlayan ve uygulamayı başarabilen durumda olup olmadığını belirleyebilmek için uygulanır. Sınırlandırılmış süre sayısı vardır ve bu süre testin her alt bölümlerinden değişmektedir.

GÖRSEL ALGI TESTLERİ

Bender-Gestalt Testi (Çocuklar İçin Uygulama) : L.A. Bender tarafından geliştirilmiş olan Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi Ayşe Yalın ve Oya Somer tarafından Türkçeye uyarlanmıştır. Bu test, 5-11 yaş arasındaki bireylere uygulanan bireysel zeka testi olarak kullanılır. Zekânın Görsel devinimsel motor algılamasında gerilik, regresyon, fonksiyon kaybı ve organik beyin hasarlarını saptamak amacıyla kullanılmaktadır. 9 şekilden oluşmaktadır ve bu şekilleri kişinin çizmesi istenir. Görülen ve çizilen şekillerin her bir farklılığı farklı puanlandırılarak kişinin görsel motor algılama puanı hesaplanır. Sınırlandırılmış süre uygulaması yoktur.

Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi : Çocukların görsel algılarını değerlendirmeye yardımcı olan bir algı testidir. 5 yaş 6 ay ile 6 yaş 0 ay arsındaki çocuklara uygulanabilen, çocuğun ilkokula başlamaya hazır olup olmadığını ölçen, bir okul olgunluk testidir El-Göz Koordinasyonu, Şekil-Zemin Ayırımı, Algılama Sabitliği (Şekil Değişmezliği ), Mekânla Konumun Algılanması (Uzaydaki Pozisyon) ,Mekân İlişkilerinin (Uzay ilişkilerinin) Algılanması olmak üzere 5 algısal beceriyi ölçen bir performans testidir.

 

ZEKA TESTLERİ

 

Cattell Zeka Testi 2a-2b

Ölçtüğü davranış/nitelik: Zeka

Ölçek türü: Performans testi. Grup olarak uygulanabilir.

Kimlere uygulanabildiği: 6-7 ile 0-14 yaş arası bireylere.

Yönergesi: Her alt test için ayrı açıklama ve örnekler vardır. Açıklamalar sözlü olarak verilir.

 

Porteus Labirentleri Testi-KENT testi : S.D.Porteus tarafından geliştirilmiş olan Porteus Labirentleri Testi Beğlan Toğrol tarafından Türkçeye uyarlanmıştır. Bu test, 7-14 yaş arasındaki bireylere uygulanan bireysel zekâ testi olarak kullanılmaktadır. Zekânın planlama ve genel yeteneğini belirlemek amacıyla kullanılmaktadır. 12 labirentli kartlardan oluşmaktadır. Sınırlandırılmış süre uygulaması yoktur.